Oferta

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu ochrony przyrody.

  • Inwentaryzacje przyrodnicze
  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Nadzory przyrodnicze
  • Plany rolnośrodowiskowe
  • Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby PROW
  • Analizy GIS
  • Wykłady i zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
  • Audioprzewodniki