Portfolio

Poniżej zamieszczam listę przedsięwzięć wykonanych przez firmę Bagnik (od 2011 r.), a także realizowanych przeze mnie wcześniej samodzielnie lub jako członek szerszych zespołów.

Elektrownie wiatrowe

 • Prognoza oddziaływania na nietoperze planowanej farmy wiatrowej Mikołajki Pomorskie. Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego (2015 r.)
 • Przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny na potrzeby planowanej farmy wiatrowej „Zawidz” (2015 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, bezkręgowce i płazy przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Zawidz” (2015 r.)
 • Raport z przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego na terenach przewidzianych pod budowę elektrowni wiatrowych dla farmy wiatrowej „Zawidz”, województwo mazowieckie (2015 r.)
 • Ocena występowania chronionych gatunków porostów i pachnicy dębowej (Osmoderma eremita SCOPOLI, 1763) na drzewach możliwych do wycięcia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice, Bruk w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ (2015 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, bezkręgowce i płazy przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice, Bruk w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ (2014 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, bezkręgowce i płazy budowy elektrowni wiatrowej i towarzyszącej jej infrastruktury w gminie Radzyń Chełmiński (2013 r.)
 • Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych oraz oddziaływania na populacje nietoperzy i ptaków planowanej farmy wiatrowej Kreki (2013 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Mochowo – Gozdowo” o łącznej mocy do 28 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, telekomunikacyjną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia (2013 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Zawidz” o łącznej mocy do 72 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, telekomunikacyjną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia (2013 r.)
 • Prognoza oddziaływania planowanej farmy wiatrowej „Stary Dzierzgoń” na nietoperze (2012 r.)
 • Raport z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, roślin, bezkręgowców i płazów obszaru przeznaczonego pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Bartoszki i Grzegórzki w gminie Nidzica (2012 r.)
 • Analiza wpływu i skutków oddziaływania na florę obszaru przeznaczonego pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Pawłowo w gminie Olsztynek (2012 r.)
 • Raport i ocena potencjalnego oddziaływania na nietoperze projektowanej lokalizacji farmy wiatrowej „Jasna II” (2012 r.)
 • Raport z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych terenu projektowanych elektrowni wiatrowych w gminie Rybno (2011 r.)

Fotowoltaika

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Elektrownia słoneczna o mocy 1,6 MW w miejscowości Trzonki (gmina Pisz) (2015 r.)

Kopalnie kruszyw, torfu

 • Inwentaryzacja przyrodnicza działki ew. nr 3242/1 obr. Nowa Wieś Iławecka (2016 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny (piasków) ze złoża „Zieleniec”, znajdującego się
  na działce nr 145 obręb Zieleniec, gmina Wielbark (2014 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, florę i faunę przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa ze złoża „Machary 2” (2013)
 • Raport z wstępnego rozpoznania przyrodniczego terenu projektowanej kopalni żwiru RYWOCINY w gminie Lipowiec Kościelny (2011 r.)

Zabudowa mieszkaniowa, usługowa i produkcyjna

 • Karta Informacyjne Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu narciarskiego dla narciarzy wodnych i wakeboardingu na jeziorze Domowym Małym w Szczytnie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych na obszarze działki nr ew. 16/12, obręb geodezyjny 1 w Lidzbarku Warmińskim (2016 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na przyrodę realizacji zabudowy hotelowo-restauracyjno-usługowej w Gminie Ruciane Nida (2012 r.)
 • Raport o oddziaływaniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i garażu (gmina Jedwabno) na obszar Natura 2000 „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (PLB280008) (2012 r.)
 • Raport o oddziaływaniu budowy warsztatu szkutniczego (gmina Ruciane Nida) na obszar Natura 2000 „Puszcza Piska” (PLB280008) (2011 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod rozbudowę gospodarstwa rolnego w Rozogach (2008 r.)

Drogi

 • Inwentaryzacja przyrodnicza drzew w pasie drogi powiatowej nr 1449N (2015 r.)

Porty i żegluga 

 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w latach 2016 – 2026” (redakcja; 2015 r.)
 • Monitoring inwestycyjny przedsięwzięcia: budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (2010 r. – 2016 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na faunę bezkręgową wymiennika ciepła dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (2009 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (2006 r.)

Melioracje i zabudowa hydrotechniczna

 • Analiza wpływu zabudowy hydrotechnicznej rzeki Brdy dla potrzeb ujęcia wody „Czyżkówko” na faunę bezkręgową znajdującą się w obszarze jej oddziaływania (2016 r.)
 • Ocena oddziaływania na populację skójki gruboskorupowej Unio crassus przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntowanej rzeki Struga Lepacka na odcinku km 0+000÷18+900 (2014 r.)

Termomodernizacja

 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie na terenie budynków położonych w Dobrym Mieście: budynki przy ulicy Łużyckiej, numery: 61, 65, 67, 69 ,71; budynki przy ulicy Grudziądzkiej, numery: 15 i 17 (2017 r.)
 • Ekspertyza dotycząca występowania występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynkach: Urzędu Gminy Świętajno, szkoły podstawowej w Świętajnie (2017 r.).
 • Ekspertyza dotycząca występowania występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie, Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnym nr 3 „Promyczek” w Szczytnie (2017 r.)
 • Ekspertyza dotycząca występowania występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Mrongowiusza w Szczytnie (2017 r.)
 • Ekspertyza dotyczącą występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku produkcyjnym przy ul. Diamentowej 50 w Naterkach (2016 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Polnej 11 w Działdowie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29 w Działdowie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, w budynkach użyteczności publicznej w Szczytnie (2011 r.)

Ochrona przyrody

 • Inwentaryzacja bezkręgowców w Rezerwacie Ciechocinek (2016 r.)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców w Rezerwacie cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko (2016 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) w klonie pospolitym uznanym za pomnik przyrody w Szczytnie (2011 r.)
 • Inwentaryzacja i opracowanie zasad ochrony fauny wybranych grup bezkręgowców wodnych w rezerwacie „Białogóra” (2010 r.)
 • Inwentaryzacja wybranych grup bezkręgowców rezerwatu Świdwie (2010 r.)
 • Ocena jakości środowisk cieków w Białowieskim Parku Narodowym metodami monitoringu biologicznego w oparciu o faunę bezkręgowców (2010 r.)
 • Raport o występowaniu: pachnicy dębowej, kozioroga dębosza,zalotki większej i czerwończyka nieparka w projektowanych obszarach sieci Natura 2000: Jeziora Czaplineckie (PLH320039), Dolna Odra (PLH320037),Jeziora Szczecineckie (PLH320009), Puszcza Barlinecka (pltmp246), Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046), Pojezierze Ińskie (PLH320051), Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023) (2008 r.)
 • Ekspertyza dotycząca przeglądu materiałów źródłowych oraz eksploracji i wytypowanie obiektów spełniających kryteria Dyrektywy Siedliskowej w zakresie występowania płazów i ssaków objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej, na obszarze Swajnie w sieci Natura 2000 (2008 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza pod kątem występowania traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, zatoczka łamliwego i chronionych gatunków poczwarówek nadleśnictw: Bobolice, Czaplinek, Czarnobór, Czarne, Drawsko Pomorskie, Łobez, Manowo, Połczyn Zdrój, Świdwin, Świerczyna i Złocieniec (2007 r. – 2008 r.)

Inne

 • Inwentaryzacja przyrodnicza niezagospodarowanej przestrzeni Parku im. Jana Pawła II w Działdowie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja ważek (Odonata) i chruścików (Trichoptera) trzech jezior dystroficznych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w oddziałach: 57d, 145f, 336d (2015 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora Domowego Małego w Szczytnie (2015 r.)
 • Inwentaryzacja występowania listery jajowatej (Listera ovata) na fragmencie działki ewidencyjnej nr 3092/5 (Małszewo, gmina Jedwabno) (2014 r.)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców w ramach projektu „Różnorodność przyrodnicza Żuław Gdańskich, Wielkich i Elbląskich” (2012 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze budowy gazociągu wysokiego ciśnienia z Młynowa k. Mrągowa do Olecka, z Olecka do Grajewa, z Olecka do Suwałk (2010 r.)
 • Potencjalna fauna bezkręgowców, płazów i gadów na terenie projektowanych zbiorników kawernowych gazu ziemnego w gminie Stepnica oraz w miejscach potencjalnego zrzutu solanki (2010 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na faunę planowanego zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim (2007 r.)
 • Waloryzacja przyrodnicza stawu przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie (2007 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza gminy i miasta Świdwin (2006 r.)
Top